Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums: 23.12.2020.

Termiņš: 08.01.2021. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN) 1980 EUR bez PVN

Piegādātājs/Piezīmes: Gatis Selderiņš