Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
01.06.2020.

Termiņš: 12.06.2020. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN) 864 EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes SIA “A-Z darbnīca”