Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
27.09.2019.

Termiņš:
04.10.2019. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN): 7035 EUR

Piegādātājs/Piezīmes: Artis Selderiņš (līguma Nr. 8-5/CB786/3)