Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
16.04.2021.

Termiņš: 22.04.2021. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes