Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums: 01.02.2021.

Termiņš: 05.02.2021. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes