Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
19.04.2021.

Termiņš: 30.04.2021. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN):    12 800 EUR

Piegādātājs/Piezīmes: biedrība “Vides gidu asociācija”