Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums: 13.05.2022.

Termiņš: 25.05.2022.

Līgumcena EUR (bez PVN):

Piegādātājs/Piezīmes: