Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
22.11.2021.

Termiņš: 03.12.2021. plkst. 17.00

Līgumcena EUR:

Piegādātājs/Piezīmes: