Ugāles pagastā INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam projekta “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!” ietvaros  nojaukts gandrīz 13 gadus neapdzīvots nams, kas kļuva iedzīvotājiem bīstams pēc gāzes eksplozijas 2002.gadā un šobrīd teritorija tiek atbrīvota no būvgružiem.

Ēkas demontāžu varēja veikt, jo Ventspils novada pašvaldība iesaistījās projektā un  ieguva Eiropas savienības finansiālu atbalstu degradētās teritorijas sakārtošanai.

Piecu stāvu celtne ir būvēta 1976. gadā. Iepirkuma procedūrā tika noskaidrots, ka minēto ēku demontēs SIA “Santa-Alianse”, darbu izmaksas ir 140 004,11 eiro ar PVN. Darbus plānots paveikt līdz šī gada jūlijam un pēc ēkas nojaukšanas tiks izveidota sakopta teritorija 5223 m2 platībā, piedāvājot iedzīvotajiem drošu un sakārtotu vidi. Ventspils novada pašvaldība jau iepriekš plānojusi Ugālē nojaukt cilvēku drošībai bīstamo celtni, bet nebija līdzekļu šī mērķa īstenošanai.

Par ēkas nojaukšanu lasiet arī “Ventspils novadnieks” 2019.gada februāra numurā:

Par projektu:

Kurzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no Kurzemes pašvaldībām INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam ietvaros īsteno projektu LLI – 303, “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!” (“Clean Brownfields”). Tā mērķis ir nodrošināt no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemes reģionā un daļā Lietuvas teritorijas.

Vairāk par projektu var uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapas projekta sadaļā.

Informāciju sagatavoja:

Laura Homka
Kurzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste
laura.homka@kurzemesregions.lv

[/col] [/row]