Kongress noritēja tematiskās paneļdiskusijās, kas bija veltītas pagastu bibliotēkām kā atbalsta punktiem valsts un pašvaldību stratēģisko mērķu īstenošanā, pagasta bibliotēkas lomai vietējās kopienas saliedēšanā un attīstībā, lokālās kultūrvides stiprināšanā un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanā. Paneļdiskusijas ievadīja priekšlasījumi par tēmu, kam sekoja pagastu bibliotēku pieredzes stāsti no visiem pieciem Latvijas reģioniem: Vidzemes, Kurzemes, Latgales, Zemgales un Sēlijas. Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietnieks Uldis Zariņš ieskicēja pagastu bibliotēku vietu kultūrpolitikā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts pārvaldes pakalpojumu politikas īstenošanas koordinācijas nodaļas vadītāja Maija Anspoka sniedza ieskatu vienoto klientu apkalpošanas centru darbības iespējās, Latvijas Pašvaldību savienības vadītājs Gints Kaminskis un pašvaldību vadītāji pauda savu redzējumu par pagastu bibliotēku lomu pašvaldību attīstībā.

Kongresa programmu papildināja vizuāli un saturiski koncentrētas video esejas par pagastu bibliotēku sniegumu un sadarbību gan ar pašvaldībām, gan iedzīvotājiem, uzskatāmi un pārliecinoši demonstrējot pagastu bibliotēku lomu un nozīmi vietējā kopienā un tās attīstībā. Tiek plānots, ka video eseju uzņemšana varētu tikt turpināta. Video esejas ir skatāmas LNB “YouTube” kanālā izveidotajā video atskaņošanas sarakstā.

Lai pievērstu uzmanību pagastu bibliotēku nozīmei valsts un pašvaldību attīstībā un nostiprinātu pašvaldību un valsts atbalstu pagastu bibliotēku tīkla saglabāšanā, kongresa laikā tika pieņemts Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresa memorands. Aicinām bibliotēkas, pašvaldības un par bibliotēku nozari atbildīgās valsts iestādes izmantot šo dokumentu dialogam, sadarbībai un plānošanas darbam.

Preses relīze un programma

Prezentācijas un kongresa video ieraksts

Kongresa norisi atbalstīja: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas valsts meži, Zemgales plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions.

Kongresu informatīvi atbalstīja: Latvijas Bibliotēku portāls un Latvijas Pašvaldību savienība.

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
mara.jekabsone@lnb.lv
67716050