No 27. līdz 29. jūlijam projekta „Kurzeme Visiem” ietvaros norisinājās nometne „Krāsu ekspedīcija 2018”, kuras mērķis bija neformālā atmosfērā iepazīstināt potenciālās audžuģimenes, aizbildņus un adoptētājus ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem, kuri saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus.
Nometnē 40 dalībnieki izpaudās kopējā dejā, dziesmā, rokdarbos, eksperimentos, dažādās sporta aktivitātēs un nakts pārgājienā. Meitenes tika lutinātas skaistumkopšanas meistarklasē, kamēr puiši devās pārgājienā pa mežu, veicot dažādus saliedēšanās uzdevumus un pārbaudījumus. Patiesas sarunas noritēja vakaros pie ugunskura.
Kopumā par gūto nometnē: jauni draugi, košas emocijas, sirds siltums un mīlestība.