No 2023. gada 28. līdz 30. augustam Pori, Somijā notika Interreg Centrālās Baltijas programmas projekta “Tour4Youth” uzsākšanas sanāksme, ko organizēja projekta vadošais partneris Satakuntas Lietišķo zinātņu universitāte (turpmāk SAMK), lai kopā ar projekta pārējiem partneriem, Tartu Profesionālo koledžu Igaunijā, Kurzemes plānošanas reģionu un Vidzemes Augstskolu no Latvijas un Satakuntas Nodarbinātības un ekonomiskās attīstības biroju no Somijā, pārrunātu projektā plānoto un uzsāktu tā  īstenošanu. Kā arī tā bija lieliska iespēja klātienē satikt un iepazīties ar projekta partneriem, jo projekta sagatavošanas sanāksmes notika tiešsaistē.

Projekts “Tour4Youth” tiek īstenots, lai uzlabotu Centrālā Baltijas jūras reģiona lauku apvidos dzīvojošo jauniešu nodarbinātības iespējas tūrisma, viesmīlības un restorānu nozarēm, kuru sociālā loma jauniešu iesaistīšanai darba tirgū ir ļoti svarīga. Tas mudinās jauniešus veidot savu karjeru šajās nozarēs ilgtermiņā, nedodoties prom uz ārzemēm un meklēt darbu izglītībai neatbilstošā nozarē. Projekts paaugstina jauniešu konkurētspēju darba tirgū, sniedzot viņiem dažādus, mērķtiecīgus darba tirgus pakalpojumus.

Vairāk par projektu var uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/izglitiba/tour4youth/ 

Plašāka informācija par projektu pieejama arī Centrālās Baltijas programmas mājas lapā: https://centralbaltic.eu/project/tour4youth/

KPR projekta vadītāja:
Aija Neilande
Tālrunis: 26147139, aija.neilande@kurzemesregions.lv

Projekta izglītības jomas eksperte:
Agnese Lāce
Tālrunis: 28381229, agnese.lace@kurzemesregions.lv