Kuldīgas novada Dome 2020. gada 29. oktobrī pieņēmusi lēmumu  ” Par UNESCO nominācijas “Kuldīga / Goldingena Kurzemē” pārvaldības plāna projekta UNESCO Pasaules mantojuma nominācijas pieteikuma sadaļai, nodošanu publiskajai apspriešanai.” (prot. Nr. 19, p.9.).

Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 06.11.2020. līdz 04.12.2020.

Ar Pārvaldības plāna projektu var iepazīties Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā, Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā katru darba dienu darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 04.12.2020. Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā katru darba dienu darba laikā vai nosūtot uz e-pastu: dome@kuldiga.lv