Diskusijas par kopienu līdzdalību teritoriju attīstībā tiks rīkotas no 30.oktobra līdz 12.novembrim četros reģionālos semināros, kurus rīko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar biedrību “Latvijas lauku formums”. 

Semināros – diskusijās paredzēts iepazīties ar kopienu līdzdalības tendencēm un izaicinājumiem teritoriju attīstībā, kā arī  labās prakses piemēriem. Tāpat plānots apspriest sagatavoto ciema plāna izstrādes vadlīniju projektu. Ciema plāns var palīdzēt dažādām sabiedrības grupām argumentētā un koncentrētā veidā noformulēt savas vajadzības un pamatot nepieciešamo iesaisti no publiskās pārvaldes.

Vienlaikus semināros plānots apspriest priekšlikumu sabiedrības līdzlemta budžeta piemērošanai, balstoties uz labo praksi Latvijā, Eiropā un pasaulē, uz kā pamata tiks sagatavots nepieciešamais normatīvais regulējums līdzdalības budžeta ieviešanai Latvijā. Šī instrumenta iedzīvināšana dos pienesumu pašvaldību izaugsmē, jo motivēs iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties savas dzīves vietas izaugsmē, veicinās to līdzatbildību izaugsmes procesos, kā arī piesaisti konkrētai teritorijai.

No reģionālās politikas viedokļa teritoriju attīstības jautājumu risināšanā ļoti nozīmīga ir plašākas sabiedrības, īpaši uzņēmēju, pilsoniskās sabiedrības grupu un ikviena iedzīvotāja iesaiste. Sadarbība ar vietējā līmeņa partneriem dod iespēju izveidot savstarpēju uzticēšanos, starp vietējo pārvaldi un sabiedrību teritorijas attīstības virzīšanā, kā arī mobilizēt izaugsmei nepieciešamos resursus.

Katra semināra noslēgumā paredzēts klātienē apskatīt ar iedzīvotāju iniciatīvu īstenotos objektus.

Reģionālie semināri notiks:

  • Koknesē, Kokneses nov. (30.10.2019.), AS “Latvijas Valsts meži” semināru zāle (Blaumaņa iela 3),
  • Druvienā, Gulbenes nov. (31.10.2019.), Druvienas Kultūras nams,
  • Engurē, Engures nov. (05.11.2019.), Engures Saieta nams (Jūras iela 114),
  • Alsungā, Alsungas nov. (12.11.2019.), Alsungas Kultūras nams (Ziedulejas iela 1).

Semināros tiek aicināti piedalīties nevalstisko organizāciju, vietējo rīcības grupu un pašvaldību administrācijas pārstāvji, kā arī citi aktīvisti.

Dalībai semināros var reģistrēties ŠEIT.

Ar semināru darba kārtību un informāciju apskatāmajiem objektiem var iepazīties ŠEIT.

Pasākumi tiek finansēti no INTERREG Centrālās Baltijas jūras reģiona 2014. – 2020. gadam programmas projekta Coast4us (“Piekraste mums”)