Kurzemes kultūras programmas konkursā tika saņemts un izvērtēts 141 projekta pieteikums par kopsummu 621 020,99 EUR. Kurzemes kultūras programmas ekspertu komisija sešu ekspertu sastāvā – Dace Bluķe, Dace Jurka, Jana Vērdiņa, Valts Ernštreits, Dace Reinkopa un Ieva Rupenheite, izvirzīja un Valsts kultūrkapitāla fonda padome apstiprināja 67 projektus par kopsummu 167500 EUR:
 
Nr. p.k. Iesniegtā projekta nosaukums Projekta iesniedzēja nosaukums Piešķirtā

summa, EUR

1 Inese Dreimane “Pēc mums vēl ilgi zeme skums”. Civiliedzīvotāju beztiesas nogalināšana 1941. gada 27.–29. jūnijā. Kurzemes nodaļu sagatavošana AS “Latvijas Mediji” 1000
2 Stāsts par bērnudārzu Liepājā: Jana Egle, Bovijs un 12 putnēni AS “Latvijas Mediji” 1500
3 Dziesminieku festivāls TRUBADŪRS Austras biedrība 3300
4 Viktorīna “Izzini Kurzemi” Biedrība “Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums” 2000
5 Dienvidkurzemes „Gaismēnai austote” Biedrība “Sabiedrības attīstības centrs” 2464
6 Lāčplēša dārza svētki. Pozitīvs! Biedrība “Baringtons K2” 2500
7 Sagaidot horeogrāfes Veltas Lodiņas Biedrība “DK Kursa” 2000
8 Foto plenērs „Pēterdienas mistērijas Popē”, Ventspils novadā Biedrība “Fotoapvienība “Kursa” 800
9 Kuldīgas novada rezidence radošajiem autoriem “Piezīmes uz malām” BIEDRĪBA “KULDĪGAS MĀKSLINIEKU REZIDENCE” 4000
10 Kuldīgas Mākslinieku rezidences izstādes 2024. gadam BIEDRĪBA “KULDĪGAS MĀKSLINIEKU REZIDENCE” 2400
11 Biedrība “Kuršu brīvciemi”- daudzveidīgā kultūra vēsturiskās zemēs pagātnē uz tagadni Biedrība “Kuršu brīvciemi” 2000
12 Kopienas pasūtīta māksla “Ačgārnā Kuldīga” biedrība “Latvijas Jaunā teātra institūts” 3000
13 Papildinātās realitātes māksla pasaules mazākajā izstāžu zālē Biedrība “Linmeijers” 1500
14 MAZIRBES REZIDENCE Biedrība “Līvu (lībiešu) savienība (Līvõd īt )” 2000
15 Tradicionālie Maizes svētki Otaņķos Biedrība “Otanka” 1500
16 Džezs, hiphops un cilvēks Biedrība “Ritmiskās mūzikas biedrība City Jazz Riga” 2000
17 Bezmaksas kultūras pasākumu programma festivālā “Zemlika” Durbē 2024. gadā Biedrība “SKYR” 4800
18 Suitu amatu diena 2024 Biedrība “Suitu kultūras mantojums” 2000
19 HOROS viesizrāžu programma Aizputē Biedrība “Tuvumi” 1940
20 3. starptautiskais Ventspils novada sakrālās mūzikas festivāls “No baroka līdz mūsdienām” Biedrība “Ugāles gaisma” 3500
21 Izstāde “Komponists Agris Engelmanis fotomākslā” Biedrība “UniPrizma” 1120
22 Laikmetīgās dejas kamerfestivāls ATSPULGS KUSTĪBĀ 2024 Biedrība ”Dejas izaugsme” 2000
23 Tradicionālie ēdieni gada ritos un godu galdu kultūra Biedrība „Rucavas tradīciju klubs” 3000
24 VISAS MANAS GREZNAS DZIESMAS BIEDRĪBA „KURSAS VĀRTI” 1800
25 6. Starptautiskais burdona festivāls Biedrība EKC “Suiti” 5000
26 MELNAIS KUBS – CAMERA OBSCURA KULDĪGĀ Biedrība ISSP 3000
27 ‘Dzīve pie jūras’ simtgades griezumā Biedrība Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija

‘Dzīvesstāsts’

2500
28 SENĀ MŪZIKA POPES BAZNĪCĀ Biedrība MUSICA HUMANA 2000
29 Grāmatas “Būtiņģes un Sventājas valodas vārdnīca” izdošana Biedrība SVENTĀJA 1890
30 SUITU KULTŪRAS MANTOJUMS. SARKANĀ KRĀSA.

Kopīgais un atšķirīgais Martinas Lafonas darbos

Biedrība VIA ARS 1550
31 RAL 2024 Biedrība, Mākslas grupa ROKU 1500
32 KOPĪGO UN ATŠĶIRĪGO MEKLĒJOT: AIZPUTES VĀCBALTIEŠU, EBREJU UN LATVIEŠU VEIDOTAIS KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS. Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvalde 3355
33 Emilim Melngailim-150. Korsa Dienvidkurzemes novada pašvaldība 5000
34 Mēs esam Puzurs Druvas vidusskola 2500
35 Vasaras lielkoncerts Alsungas pilī Kuldīgas novada pašvaldība 4177
36 Hammond ērģeļu atjaunošanas 3.posms un festivāls Kultūras biedrība SPEKTRS Kultūras biedrība SPEKTRS 1000
37 Kolektīvs pētījums par Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku un pilsētas kultūrvidi gadsimtu gaitā Latvijas Bibliotekāru biedrība, Kurzemes nodaļa 3000
38 Etnogrāfiskā mantojuma apzināšanas ekspedīcija Kuldīgas novadā 2024. gadā Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs 710
39 Sēņu dienas Dienvidkurzemē LATVIJAS MIKOLOGU BIEDRĪBA 2000
40 ĒRĢEĻMŪZIKAS VASARA „MŪZIKA DIEVNAMAM – 2024”  Astoņtūkstoš stabuļu skaņās … Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze 5000
41 Liepājas muzeja krājuma izstāde “Liepājas sudrabs” LVPI “Liepājas kultūras pārvalde” struktūrvienības

“Liepājas muzejs”

2500
42 Mūsdienu ritma mūzikas festivāls “Ventspils Groove 2024” Mākslu izglītības kompetences centrs “Ventspils Mūzikas

vidusskola”

4000
43 DIEVS, TAVA ZEME DEG! Mūzikas un mākslas attīstības fonds “Balsis” 1020
44 Lībiešu kultūras dienas Ventspilī 2024 Nodibinājums “Ventspils lībiešu apvienība “Rānda” 5000
45 Stikla mākslas retrospektīva “Aizmirstais dārzs” Kuldīgas vecpilsētā Pašvaldības aģentūra “Kuldīgas kultūras centrs” 2000
46 Izstāde PIESKĀRIENS. Meistari.Instrumenti.Personības – laikmetīgs skatījums uz lielāko mūzikas instrumentu kolekciju Latvijā Liepājā, koncertzālē Lielais Dzintars no 16.11.2024. RAKSTNIECĪBAS UN MŪZIKAS MUZEJS 3000
47 Grāmatas “Rucavas valodas mantojums” izdošana RUCAVAS KULTŪRTELPAS ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA 2470
48 12. Kurzemes rokdarbnieku saiets Sabilē Sabiles kultūras nams 850
49 Kurzeme bez robežām SIA “Kurzemes Vārds” 4000
50 Vēstuļu žurnāli Kurzemei SIA “Kurzemes Vārds” 2000
51 Festivāls “Kuldīga Piano” 2024 SIA “Ancora” 4234
52 Ruta fon Grothusa “Dundagas pils stāsti un noslēpumi” SIA “Madris” 2300
53 Jānim Peteram 85. Jubilejas koncerts SIA „REKU” 4000
54 Literāri kinematogrāfisks tingeltangelis “Dzīvs lusts” SIA Filmu studija”Animacijas Brigāde” 2000
55 Māksla ielās, pagalmos – MMXXIV SIA Liepaja Music 3000
56 Starptautisks meistarklašu cikls restaurācijā ZINĀT / NOVĒRTĒT /SAGLABĀT 3. sezona SIA LIEPĀJAS RESTAURĀCIJAS CENTRS 4600
57 10. STARPTAUTISKĀ KOKA RESTAURĀCIJAS DARBNĪCA STARPNOZARU MĀKSLAS GRUPA SERDE 2840
58 Konference “Talsu pilskalns – veikt vai neveikt jaunus arheoloģiskos izrakumus” Talsu novada muzejs 1400
59 Dundagas pils medaļu kolekcijas zinātniskā izpēte un eksponēšana Talsu novada pašvaldība 2000
60 Sklandraušu festivāls -tradīciju, lokālās savdabības uzturētājs un kvalitatīvas mākslas platforma Talsu novada pašvaldība 1100
61 Daumanta Birznieka Sibīrijas zīmējumu izdošana Tukuma muzejs 2700
62 Divas rezidences Ventspils muzejā Ventspils muzejs 3000
63 Podnieku dienas Ventspils muzejā Ventspils muzejs 1000
64 Vasaras saulgrieži Jūrkalnes Ugunspļavā Ventspils novada pašvaldība 3000
65 Konference “ Ventspils paralēle VIII. Grāmata – laikmeta un kultūras liecība: Latviešu grāmatai – 500” Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils

bibliotēka”

1080
66 SENĀS UGUNS NAKTS GAISMA TUMSĀ Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils

Kultūras centrs”

1600
67 Liepājas Simfoniskā orķestra Latvijas koncertturneja VSIA “Liepājas simfoniskais orķestris” 2500
Kopā: 167 500.00    

Informācija par konkursa rezultātiem un līguma slēgšanas nosacījumiem tiks nosūtīta katram projekta pieteicējam uz projekta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Kurzemes kultūras programmas 2024 projektu īstenošanas mērķis

Atgādinām šī gada 1.martā Kurzemes plānošanas reģions izsludināja Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursu Kurzemes kultūras programma 2024” un pieteikumi tai tika pieņemti līdz 27. marta plkst. 23.59. Kultūras programmas mērķis ir veicināt kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai un jaunradi Kurzemē un veicināt Kurzemes kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību. Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiks atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kuru īstenošana paredz:

 • kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamības nodrošināšanu Kurzemē;
 • Kurzemes kultūras daudzveidības izzināšanu, saglabāšanu un attīstību;
 • ar Kurzemi saistītu jaunradi;
 • tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšanu, praktizēšanu, dokumentēšanu, izpēti, popularizēšanu, un pārnesi, kā arī to integrāciju tūrisma aktivitātēs;
 • bērnu un jauniešu iesaisti kultūras projektu aktivitātēs un radošajos procesos;
 • kultūras darbinieku, amatnieku kapacitātes celšanu (semināri, pieredzes apmaiņa, apmācības, u.c.);
 • Kurzemes, tās kultūrtelpu un novadu savdabību atainojošu un popularizējošu pasākumu nodrošināšanu;
 • ar latviešu valodas paveidu, tostarp lībiešu valodas apzināšanu, praktizēšanu un popularizēšanu saistītu iniciatīvu un projektu realizāciju.

Kurzemes kultūras programmas 2024 projektu īstenošanas teritorija

Kultūras projektu īstenošana paredzēta Kurzemes reģiona administratīvajās teritorijās atbilstoši Latviešu vēsturisko zemju likumā noteiktajai pilsētu un pagastu piederībai latviešu vēsturiskajām zemēm:

 • Dienvidkurzemes novadā,
 • Kuldīgas novadā,
 • Saldus novadā,
 • Talsu novadā,
 • Tukuma novadā (izņemot Jaunpils, Džūkstes, Lestenes un Slampes pagastus, kuri pēc Latviešu vēsturisko zemju likuma 1.pielikuma pieder Zemgalei, un Lapmežciema pagastu, kas pēc Latviešu vēsturisko zemju likuma 1.pielikuma pieder Vidzemei);
 • Ventspils novadā,
 • Liepājas valstpilsētā
 • Ventspils valstpilsētā.

Aicinām aplūkot karti ar Latviešu vēsturisko zemju likumā noteikajām Kurzemes, Latgales, Sēlijas, Vidzemes un Zemgales robežām:

Latvijas karte ar iezīmētām vēsturisko zemju robežām

Kurzemes kultūras programmas 2024 projektu īstenošanas laiks

Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu var saņemt kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika posmā no 2024. gada 1.maija līdz 2024. gada 15.decembrim.

Papildu informācijai un jautājumu gadījumā, aicinām sazināties:

Evita Taupmane,  Kurzemes plānošanas reģiona Kurzemes kultūras programmas projekta vadītāja, tālr. 26588777, e-pasts: kultura@kurzemesregions.lv.

🌐  Papildu informācija par “Kurzemes kultūras programmu 2024” pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/kultura/