Ir zināmās http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/zinamas-provizoriskas-lap-pasakumu-kartas-899
šā gada provizoriskās Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumu kārtas.

Informācija turpmāk vēl var tikt precizēta, tāpēc aicinām sekot izmaiņām Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā

Daļējs izraksts ar populārākām LAP programmām (2019):

M 04 Ieguldījumi materiālajos aktīvos – plānots izsludināt un pieņemt pieteikumus 2019.g.oktobrī/novembrī
M 6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai – maijā/jūnijā
M 6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības – maijā/jūnijā
M 6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā – nav plānots

Informācijas avots: www.lad.gov.lv