Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Nolikums Nr.KPR 2012/10

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Iepirkuma Nr.
Nr.KPR 2012/10

Ievietošanas datums:
12.07.2012

Termiņš:
23.07.2012

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes