Šī gada 15.martā plkst. 10.00 tiek sasaukta Kurzemes pašvaldību vadītāju kopsapulce, lai apstiprinātu izmaiņas Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sastāvā. Pēc Kopsapulces notiks Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, tās ietvaros plānota tikšanās ar satiksmes ministru un VSIA “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvjiem, kā arī tiks pārrunātas citas aktualitātes.

Norises laiks: 15. marts plkst. 10.00

Norises vieta: Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas apvienības pārvaldē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā.

Kurzemes pašvaldību vadītāju kopsapulces materiāli:

Kopsapulces darba kārtība Kopsapulces lēmumprojekti Lēmums par Talsu novada pašvaldības pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē

Attīstības padomes sēdes materiāli: 

Sēdes darba kārtība Lēmumprojekti VSIA Latvijas Valsts ceļi prezentācija: valsts autoceļu tīkls Kurzemes reģionā 3.DK_Par Latvijas delegācijas sastāva aktualizēšanu darbam Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai 4.DK_KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA SABIEDRISKĀ TRANSPORTA KONSULTATĪVĀS KOMISIJAS NOLIKUMS

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido astoņas pašvaldības  – divas valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un seši novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv