2022.gada vasaras pilnbriedā ceļotājiem tiek piedāvāts aizraujošs maršruts pa militārā mantojuma vietām Igaunijā un Latvijā. Kurzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem projekta “Militārais mantojums” ietvaros apkopojis informāciju par muzejiem, nocietinājumiem, militāro aprīkojumu, takām, bunkuriem, cīņu vietām, militārām pilsētām, infrastruktūru, un piemiņas vietām un izveidojis Militārā mantojuma tūrisma CEĻVEDI un karti.

“Projekta “Militārais mantojums” ietvaros kopā ar kolēģiem no Latvijas un Igaunijas esam ieguldījuši daudz darba, lai apzinātu un apkopotu informāciju par vietām un objektiem, kas vēstī par Latvijai un Igaunijai nozīmīgiem notikumiem laikā no Pirmā pasaules kara līdz par neatkarības atgūšanai pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā. Ar devīzi “Stipri vakar – brīvi šodien”, kas radusies mūsu kopīgi īstenotajā projektā, aicinām iepazīt mūsu daudzšķautņaino vēsturi, aplūkojot mūsdienīgas ekspozīcijas un atmiņu stāstus. Militārā mantojuma Ceļvedis un karte būs lieliski palīgi Latvijas un Igaunijas bagātīgā militārā mantojuma iepazīšanai,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona militārā mantojuma projekta vadītāja Jana Kalve.

Tūrisma Ceļvedis ar 173 militārā mantojuma objektiem Igaunijā un Latvijā ir izdots 5 valodās (latviešu, angļu, igauņu, vācu un krievu), tie ir lejupielādējami tiešsaistē Militārā mantojums projekta mājas lapā: https://militaryheritagetourism.info/lv/info/publications. Savukārt drukātā formātā Ceļveži, kartes un brošūras bez maksas var saņemt Kurzemes tūrisma informācijas centros, pie tūrisma informācijas sniedzējiem vairākās pašvaldībās, kā arī vairākumā militārā mantojuma tūrisma objektu. Kurzemē kopā ir pieejami ap 600 ceļvežu un vairāk nekā 2 500 kartes!

Ceļvedis lejupielādei latviešu valodā
Ceļvedis lejupielādei angļu valodā
Ceļvedis lejupielādei vācu valodā
Ceļvedis lejupielādei igauņu valodā
Ceļvedis lejupielādei krievu valodā

Kurzemes plānošanas reģiona un tā partneru kopīgi īstenotā projekta ietvaros tiek ne tikai apkopota informācija par vairāk nekā 600 militārā mantojuma objektiem https://militaryheritagetourism.info/lv  un izveidoti 12 militārā mantojuma maršruti, bet arī atjaunota daļa kādreizējo militāro objektu, padarot tos pieejamus tūristiem.

 Kādi būs ieguvumi no militārā mantojuma maršruta un projekta?

Projekts “Militārais mantojums” ir vēsts uz kultūras mantojuma objektu apmeklētāju skaita palielināšanu Kurzemē, izstrādājot maršrutu, kas ir pievilcīgs un viegli pieejams apmeklētājiem, tiek rekonstruēti objekti un veidots kopīgs militārā mantojuma produkta profesionāls dizains un nodrošināta militārā mantojuma popularizēšana, lai sasniegtu mērķauditoriju un veicinātu tās interesi.

Projekts “Militārais mantojums” tiek īstenots INTERREG Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros.

Vairāk par projektu un tajā  iesaistītajiem partneriem uzziniet Kurzemes plānošanas mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/militarais-mantojums/

Informāciju sagatavoja:
Jana Kalve
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta “Militārais mantojums” vadītāja
Jana.kalve@kurzemesregions.lv  

“Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”) tiek realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.