Foto autors: Photo Agency F64

Inteerreg Igaunijas Latvijas programmas logo

 Mērķis
Izveidot Latvijas un Igaunijas vienotu militārā mantojuma tūrisma produktu ar kopīgu identitāti, tādejādi piesaistot vairāk vietējos un ārzemju tūristus militārā mantojuma objektiem. 

Projekta plānotie rezultāti:

  • Izstrādāts un popularizēts viens kopīgs pārrobežu militārā mantojuma tūrisma produkts, integrējot jaunus un esošus individuālos militārā mantojuma tūrisma objektus Igaunijā un Latvijā;
  • Attīstīts viens pārrobežu tīkls produkta funkcionēšanai, tālākai attīstībai un popularizēšanai;
  • Uzlabotas 35 apskates vietas – militārā mantojuma tūrisma objekti.

 Īstenošanas laiks
01.01.2020. – 28.02.2023.

 Finansējums
€ 1 928 992,39, no tā ERAF  ir                        € 1 639 643,53 un projekta partneru līdzfinansējums ir  € 289 348,86.

 Projekta vadītāja
Jana Kalve                                                          
+371 67331634
jana.kalve@kurzemesregions.lv

 Projekta mājas lapa

vairāk par projektu

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.