Foto autors: Photo Agency F64

 Mērķis
Izveidot Latvijas un Igaunijas vienotu militārā mantojuma tūrisma produktu ar kopīgu identitāti, tādejādi piesaistot vairāk vietējos un ārzemju tūristus militārā mantojuma objektiem. 

Projekta plānotie rezultāti:

  • Izstrādāts un popularizēts viens kopīgs pārrobežu militārā mantojuma tūrisma produkts, integrējot jaunus un esošus individuālos militārā mantojuma tūrisma objektus Igaunijā un Latvijā;
  • Attīstīts viens pārrobežu tīkls produkta funkcionēšanai, tālākai attīstībai un popularizēšanai;
  • Uzlabotas 35 apskates vietas – militārā mantojuma tūrisma objekti.

 Īstenošanas laiks
01.01.2020. – 28.02.2023.

 Finansējums
€ 1 928 992,39, no tā ERAF  ir                        € 1 639 643,53 un projekta partneru līdzfinansējums ir  € 289 348,86.

 Projekta vadītāja
Jana Kalve                                                          +371 29524558
+371 67331634
jana.kalve@kurzemesregions.lv

 Projekta mājas lapa

vairāk par projektu

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.