Aicinam iepazīties ar “Saldus Zemes” piektdienas un sestdienas, 2022.gada 4. un 5. augusta, numurā publicēto rakstu, kas stāsta par Kurzemes plānošans reģiona un tā partneru kopīgi izveidoto militārā mantojuma maršrutu, kas izved cauri laiku lokiem – no Pirmā pasaules kara līdz pat Latvijas neatkarības atjaunošanai.

Pateicamies raksta autorei Līgai Šaulei, kā arī  visai “Saldus Zemes” redakcijai gan par rakstu, gan par iespēju to pārpublicēt mūsu mājas lapā!

Informāciju sagatavoja:
Jana Kalve
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta “Militārais mantojums” vadītāja
Jana.kalve@kurzemesregions.lv  

“Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”) tiek realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.