Lai aktualizētu remigrācijas jautājumu risināšanu un veicinātu savstarpējo sadarbību, 5. februārī, Kuldīgas attīstības aģentūrā Kurzemes plānošanas reģions organizēja sanāksmi pašvaldību pārstāvjiem “Remigrācijas koordinācijas jautājumi pašvaldībās”. Sanāksmes mērķis bija iepazīstināt pašvaldību pārstāvjus ar remigrācijas jautājumiem un sekmēt turpmāko sadarbību remigrācijas jomā.

Sanāksmē piedalījās Liepājas un Ventspils pilsētas pašvaldības, Kuldīgas, Aizputes, Saldus, Priekules, Ventspils, Brocēnu, Talsu, Nīcas, Pāvilostas, Alsungas un Grobiņas novadu pašvaldību pārstāvji.

Sanāksmes sākumā par savu pieredzi dalījās Liene un Māris Vekļuki remigrantu ģimene no Saldus novada, kuri pastāstīja gan par savu uzņēmumu “Ber food”, gan par jautājumiem ar kuriem saskārušies atgriežoties Latvijā. Jāpiemin, ka Liene un Māri ir arī vieni no Kurzemes uzņēmējdarbības atbalsta granta ieguvējiem.

Latvijas Universitātes asociētā profesore Inta Mieriņa savā uzstāšanās laikā stāstīja par dažādiem pētījumiem, kas veikti aptaujājot remigrantus, gan Latvijas pašvaldību pārstāvjus, uzsverot cik svarīga un nozīmīga loma ir remigrācijai un tās aktualizācijai Latvijā.

Savukārt Agnese Berģe, Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore, pastāstīja par remigrācijas projektu kopumā, koordinatora darbu un kāpēc ir tik svarīga loma pašvaldību iesaistē, izveidotajiem uzņēmumiem un veiksmīgo uzņēmējdarbību Kurzemē.

Brigita Dreiže, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciāliste, dalījās ar Liepājas pilsētas pašvaldības pieredzi dažādu aktivitāšu un pasākumu organizēšanā remigrācijas sekmēšanai. Jāuzsver, ka Liepājas pilsētas pašvaldība ir Kurzemes plānošanas reģiona un Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas rīkotā konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” viena no trīs atbalsta ieguvusī pašvaldība.

Sanāksme noslēdzās ar diskusijām un informācijas apmaiņu starp dažādu pašvaldību pārstāvjiem. Pasākuma dalībnieki savstarpēji dalījās ar savu pieredzi dažādu situāciju risināšanā.

Sanāksmes materiāli

Par remigrācijas projektu:

Kopš remigrācijas pilotprojekta sākuma 2018.gada martu līdz 2019.gada decembrim, uz dzīvi Kurzemē atgriezušies 369 cilvēki. Kopš Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālo remigrācijas koordinatoru  tīkla izveides jau vairāk nekā 800 cilvēki ir sazinājušies ar Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatoru ar informācijas pieprasījumiem. Atgriezties uz dzīvi Kurzemē tuvākajā nākotnē plāno  vēl vismaz 120 cilvēki. Visa informācija par remigrācijas pilotprojektu pieejama vietnē www.paps.lv, kur arī ar anketas palīdzību iespējams uzdot aktuālos jautājums tiem, kas jau ir atgriezušies vai vēl tikai apsver domu par atgriešanos Latvijā nākotnē.