Šī gada 14. jūlijā pašā Kurzemes viducī – Kuldīgā notika seminārs jeb darba grupa “Labklājība un sociālie pakalpojumi Kurzemē”. Seminārs tika organizēts Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes ietvaros un uz to tika aicināti sociālās jomas eksperti no valsts iestādēm, pašvaldībām un NVO, kopā pasākumā piedalījās nedaudz vairāk nekā 40 interesenti un jomas speciālisti.

Ar prezentāciju par aktualitātēm sociālajā jomā uzstājās Labklājības ministrijas pārstāve Ilze Kurme, par deinstucionalizācijas projekta “Kurzeme visiem” aktualitātēm informēja tā vadītāja Sandra Miķelsone – Slava. Par pašvaldību esošo sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām (NVO), kā arī par nākotnes izaicinājumiem, kas kopīgi būtu jārisina gan valstij, gan pašvaldībām, gan NVO sociālajā jomā un valsts labklājības veicināšanai, stāstīja Andris Bērziņš no Latvijas Samariešu apvienības.

Pasākums noslēdzās ar aktīvu darba grupu diskusiju, priekšlikumiem un vīzijām par sociālās jomas attīstību. Vīzijas, kuras izstrādāja darba grupas – “Labi dzīvot Kurzemē”, “Kurzeme cilvēkam”, “Vairāk cilvēku, mazāk papīru”, u.c. Noslēgumā jomas eksperti diskutēja par lielo birokrātiju sociālajā jomā, kas bieži vien noved pie tā, ka cilvēcīgai attieksmei un sauklim “Cilvēks centrā” vairs nav iespējas īstenoties. Kopumā darba grupas bija entuziasma pilnas, ar daudzām pozitīvām idejām un jauniem priekšlikumiem nākotnē.

Kā nākamais seminārs/darba grupa iecerēta “Transporta un infrastruktūras attīstība”, kas notiks 29. jūlijā Liepājā.

Turpmāk, līdz pat šī gada oktobra vidum, plānots organizēt darba grupas vēl vairākās jomās (datumi norādīti provizoriski, ir iespējamas izmaiņas):

  • Izglītība un sports – 12. augusts;
  • Vide un daba – 26. augusts;
  • Pilsēta, lauki un piekraste – 16. septembris;
  • Ekonomika un tūrisms – 30. septembris;
  • Pārvaldība – 14. oktobris

Ja Jums ir arī interese par kādu no nākamajām tematiskajām darba grupām, aicinām par to informēt, rakstot pieteikumu ar savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese) un vēlamo tematisko grupu/-as uz e-pastu jana.briede@kurzemesregions.lv.