Kurzemes plānošanas reģions jau sesto gadu īsteno Kurzemes kultūras programmas projektu, kas tiek īstenots VKKF mērķprogrammas “Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” ietvaros. Šogad Kurzemes kultūras projektiem pieejamais finansējums ir EUR 115 500. Šobrīd ekspertu komisija 6 personu sastāvā aktīvi darbojas pie projektu izvērtēšanas. Kopumā tika saņemti 106 projekti par kopsummu EUR 446 996. Kā allaž, lielākais iesniegto projektu skaits vērojams kultūras mantojuma, mūzikas un dejas, kā arī starpdisciplināro projektu kategorijās.

Ekspertu komisija savu lēmumu par atbalstāmajiem projektiem un tiem piešķiramo finansējumu plāno sagatavot Valsts kultūrkapitāla fondam apstiprināšanai līdz aprīļa beigām.

Mēs strādājam kopā, lai attīstītu un stiprinātu Kurzemes kultūras telpu, saglabātu tās unikalitāti un savdabību, kā arī veicinātu lokālajā kultūrā un radošumā balstītu reģionālo izaugsmi. Nodrošināt sabiedrībai iespējas izmantot augstvērtīgus kultūras pakalpojumus un stimulēt sabiedrības līdzdalību kultūras procesos ir arī mūsu viena no prioritātēm. Esam ceļā uz Latvijas kultūras ilgtspēju!

informācija par Kurzemes kultūras programmas nosacījumiem

Informāciju sagatavoja:

Evita Taupmane, Kurzemes kultūras programmas 2020 projekta vadītāja, evita.taupmane@kurzemesregions.lv