Šī gada 16. un 17.aprīlī Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros Kurzemes pašvaldību vadītāji, to vietnieki un izpilddirektori devās divu dienu pieredzes apmaiņas vizītē uz Rīgu, Smilteni un Siguldu, lai iepazītu izveidotos un jaunveidojamos sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu vecākiem.

Kā atzina Kurzemes pašvaldību pārstāvji, citu reģionu pieredze un izvēlētie risinājumi ļaus vēl sekmīgāk plānot un pilnveidot infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Kurzemē.  Jau ziņots, ka vairākās Kurzemes pašvaldībās veidos un attīstīs infrastruktūru nepieciešamā atbalsta sniegšanai sava novada iedzīvotājiem – bērniem ar FT un viņu vecākiem, kā arī personām ar GRT.

Pieredzes apmaiņas brauciena pirmajā dienā dalībnieki devās uz Rīgu un apmeklēja nodibinājuma “Fonds KOPĀ” grupu dzīvokļus un specializēto darbnīcu personām ar GRT. Savukārt dienas otrajā pusē dalībnieki devās uz Smilteni,  kur ar novada domes priekšsēdētāju Gintu Kukaini un citiem pašvaldības pārstāvjiem pārrunāja progresīvās Vidzemes pašvaldības ieceres sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā un iepazinās ar veidojamo infrastruktūru Smiltenes novadā.

Otrajā dienā dalībnieki devās uz Siguldas pašvaldību, kur iepazinās ar biedrības “Cerību spārni” piedāvātajiem sociālajiem pakalpojumiem, tai skaitā dienas centra un specializēto darbnīcu telpām, sociālo uzņēmumu “Visi var” un sociālā atbalsta centru “Cerību māja”. Kurzemes pašvaldību vadītāju pieredzes apmaiņas brauciens noslēdzās Rīgā, kur viņi apmeklēja biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” grupu māju “Mēness māja”, kur sociālos pakalpojumus saņem personas ar GRT, kurām ir arī citi funkcionālie traucējumi.

Šis bija jau ceturtais pieredzes apmaiņas brauciens, kas organizēts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Iepriekš sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieredzi citviet iepazinuši arī pašvaldību sociālo dienestu, attīstības plānošanas un citu struktūrvienību pārstāvji, valsts sociālās aprūpes iestāžu darbinieki, nevalstisko organizāciju un mediju pārstāvji.

Par projektu “Kurzeme visiem”

Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. – 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu gandrīz 6,6 miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.

Vairāk par projektu: www.kurzemevisiem.lv vai Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Papildu informācijai:

Laura Homka, projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste, e-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv