Mērķis
Palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

 Īstenošanas laiks
no 01.07.2015. līdz 31.12.2023.

 Finansējums                                                  € 6 285 28, no kā                                        85% jeb  € 5 342 488,85 ir ESF līdzfinansējums un                                           € 942 792,15 valsts budžeta līdzfinansējums           

 Projekta vadītāja
Inga Kalniņa
tālr. +371 67331492; +371 27008743 inga.kalnina@kurzemesregions.lv

 Projekta mājas lapa

www.kurzemevisiem.lv