Eiropas sociāla'fonda, Nacionālā attīstības plāna un Kurzemes plānošanas reģiona logo ansamblis
KPR ES sociālā fonda logo

 Mērķis
Palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

 Īstenošanas laiks
no 01.07.2015. līdz 31.12.2023.

 Finansējums                                                  ~ € 7,8 milj., no kā 85% jeb  € 6,7 milj. ir ESF līdzfinansējums un € 1,1 milj. valsts budžeta līdzfinansējums           

 Projekta vadītāja
Sandra Miķelsone – Slava 
tālr. +371 67331492; +371 26085158 sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv

Vairāk par projektu Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam Brošūra par projektā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem Brošūra par jauno infrastruktūru Kurzemē deinstitucionalizācijas ietvaros

 Projekta mājas lapa

www.kurzemevisiem.lv
Kurzeme visiem projekta logo