Mērķis
Palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

 Īstenošanas laiks
no 01.07.2015. līdz 31.12.2023.

 Finansējums                                                  € 6 596 941,87, no kā                                        85% jeb  € 5 607 400,59 ir ESF līdzfinansējums un                                           € 989 541,28 valsts budžeta līdzfinansējums           

 Projekta vadītāja
Inga Kalniņa
tālr. +371 67331492; +371 27008743 inga.kalnina@kurzemesregions.lv

Vairāk par projektu Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam

 Projekta mājas lapa

www.kurzemevisiem.lv