Mērķis
Palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

 Īstenošanas laiks
no 01.07.2015. līdz 31.12.2023.

 Finansējums                                                  ~ € 6,6 milj., no kā 85% jeb  € 5,6 milj. ir ESF līdzfinansējums un € 989,5 tūkst. valsts budžeta līdzfinansējums           

 Projekta vadītāja
Sandra Miķelsone – Slava 
tālr. +371 67331492; sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv

Vairāk par projektu Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam

 Projekta mājas lapa

www.kurzemevisiem.lv