Aicinām kurzemniekus – cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērnus ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu ģimenes, kuri saņēmuši sociālos pakalpojumus projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, līdz šī gada 29.martam aizpildīt aptaujas anketas! Ar Jūsu atbalstu un iesaisti Kurzemes plānošanas reģionam būs iespēja noskaidrot, kā mainījusies bērnu ar FT un pieaugušo ar GRT dzīves kvalitāte Kurzemē pēc sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanas.

Anketa cilvēkiem ar GRT par dzīves kvalitātes novērtējumu pēc SBSP saņemšanas pieejama:

Anketa bērniem ar FT un viņu ģimenēm par dzīves kvalitātes novērtējumu pēc SBSP saņemšanas pieejama:

Projektā “Kurzeme visiem” izvērtētie cilvēki ar GRT var saņemt projekta kompensētas psihologa un citu speciālistu konsultācijas, aprūpi mājās un īslaicīgu sociālo aprūpi, apmeklēt atbalsta grupas un grupu nodarbības, kā arī izmantot pakalpojumus dienas aprūpes centros, specializētajās darbnīcās un grupu dzīvokļos.

Bērniem ar FT, kuriem piešķirts VDEĀVK atzinums par īpašu kopšanu, pieejami projekta kompensēti sociālās aprūpes un “Atelpas brīža” pakalpojumi, savukārt bērniem ar FT, kuri izvērtēti projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kā arī viņu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem pieejamas plašas projekta kompensētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespējas.

Plašāka informācija par projektu “Kurzeme visiem” un tā kompensētajiem sociālajiem pakalpojumiem cilvēkiem ar GRT, bērniem ar FT un viņu vecākiem pieejama mājas lapā: www.kurzemevisiem.lv

Anketēšanu veic Kurzemes plānošanas reģions “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2019. – 2021. gadam īstenošanas uzraudzības ziņojuma” sagatavošanas ietvaros. Iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Par projektu “Kurzeme visiem”

Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. – 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.

Vairāk informācijas par projektu tā mājas lapā: www.kurzemevisiem.lv vai Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/.