Kurzemes plānošanas reģions uz ESF projekta “Kurzeme visiem” īstenošanas laiku, t.i. līdz 2023.gada 31.decembrim, aicina darbā PROJEKTA VADĪTĀJA ASISTENTU.

Galvenie amata pienākumi:

 • Sniegt atbalstu projekta darbību, sanāksmju organizēšanā un līdzdarboties tajās.
 • Uzturēt un atbilstoši kompetencei gatavot projekta dokumentāciju (ziņojumi, vēstules, līgumi u.c.)
 • Dokumentu ievietošana dokumentu vadības sistēmās.
 • Sadarbībā ar projekta komandu, iesaistītes projekta atskaišu sagatavošanas un iesniegšanas procesā, pamatojošās dokumentācijas sagatavošanā, kā arī sadarbības partneru atskaišu izskatīšanā un apstiprināšanā.
 • Piedalīties projektā nepieciešamo iepirkumu organizēšanā.
 • Sadarbībā ar projekta komandu, sagatavot un sniegt informāciju valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām u.c. par projekta un deinstitucionalizācijas procesa Kurzemē īstenošanu.
 • Sekot līdzi aktualitātēm, kas saistās ar projekta darbību reglamentējošajiem un ar to saistītajiem normatīvajiem dokumentiem.
 • Sadarboties ar projekta vadītāju un citiem projekta komandas locekļiem, nodrošinot kvalitatīvu informācijas apmaiņu.
 • Veikt citus administratīvos darbus.

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:

 • Augstākā izglītība;
 • Labas datora lietošanas prasmes (MS Excel);
 • Praktiskā pieredze ES struktūrfondu projektu atskaišu dokumentācijas sagatavošanā;
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • Organizatora spējas, komunikācijas, sadarbības prasmes;
 • Prasme noteikt sava darba prioritātes;
 • Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • Analītiskā domāšana un iniciatīva;
 • Ļoti labas latviešu valodas zināšanas;
 • Zināšanas par Eiropas Savienības fondu administrēšanas sistēmu Latvijā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Izpratne publisko iepirkumu organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Nepieciešams sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Darba vieta:  Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā, Rīgā, Valguma ielā 4a.

Slodze: Pilna laika.

Darba līguma termiņš: 31.12.2023.

Atalgojums:  1400 EUR bruto

Pieteikšanās:  Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā līdz 2022.gada 18. janvārim, sūtot uz e-pastu: pasts@kurzemesregions.lv:

 • Pieteikuma vēstuli, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši konkursa pretendentiem definētajām prasībām,
 • Curriculum Vitae (CV).

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti piedalīties darba intervijās.

Par projektu “Kurzeme visiem”

Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. – 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.

Vairāk informācijas par projektu tā mājas lapā: www.kurzemevisiem.lv vai Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/.