24.maijā Kuldīgā tikās Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) vadības grupa, lai iepazītos ar projekta “Kurzeme visiem” īstenošanas progresu un diskutētu par tālāko vadības grupas darbu. Tuvākā laikā tās dalībnieku būtiskākie pienākumi saistīti ar KPR DI plāna izstrādes un pakalpojumu plānošanas reģiona iedzīvotājiem uzraudzību, kā arī par sadarbības attīstību ar citu plānošanas reģionu DI vadības grupām.

Kurzemes plānošanas reģiona DI vadības grupa. Foto Inese Siliņa
Sanāksmes laikā ar vadības grupu tikās KPR DI plāna un Kurzemes reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāna izstrādātāji, informējot par līdz šim paveikto un sagaidāmajiem rezultātiem:
  • SIA “AC KONSLTĀCIJAS” – KPR bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrāde, skatīt pielikumā Nm.1.
  • SIA “SAFEGE BALTIJA” – KPR DI plāna izstrāde, saktīt pielikumā nm.2.

pielikums nm.1

pielikums nm.2