Šī gada 17.septembrī Mērsraga Tautas namā tiek organizēta projekta “Kurzeme visiem” partneru tikšanās.

Plānotais tikšanās laiks: no 11.00 līdz 15.00 (ar kafijas pauzi)

Tikšanās dalībnieki:

visu projekta “Kurzeme visiem” partneru kontaktpersonas, kā arī darbinieki, kuri:

  • gatavo dokumentus par sociālo pakalpojumu piešķiršanu un saņemšanu;
  • gatavo iepirkuma dokumentus un/vai līgumus;
  • atbild par sabiedrības informēšanu saistībā ar projektu “Kurzeme Visiem”.

Pieteikšanās dalībai pasākumā: aizpildot dalībnieku reģistrācijas anketu līdz 12.09.2019.

Tikšanās darba kārtība Dalībnieka reģistrācijas anketa

Aicinām informēt arī gadījumā, ja kādu apstākļu dēļ piedalīties nav iespējams, nosūtot informāciju uz e-pastu anete.jansone@kurzemesregions.lv .

Vairāk informācijas:

Anete Jansone, projekta “Kurzeme visiem” tehniskā asistente

e-pasts: anete.jansone@kurzemesregions.lv

Projektu “Kurzeme visiem” līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts un vairāk par to var uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un projekta mājas lapā: www.kurzemevisiem.lv