Kurzemes plānošanas reģions (KPR) aicina iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju, sociālo un citu pakalpojumu sniedzējus, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvjus piedalīties KPR deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs:
  • Kuldīgā        01.11.2017.  plkst. 10:30-12:30   Kuldīgas Kultūras centrā, Raiņa ielā 21, darba kārtība pielikumā Nr.1.
  • Ventspilī      01.11.2017.  plkst. 15:00-17:00   Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā 2        darba kārtība pielikumā Nr.2.
  • Liepājā        02.11.2017.  plkst. 11:30-13:30   Liepājas Jauniešu mājā, Kungu ielā 24    darba kārtība pielikumā Nr.3.

Lūdzu sekojiet līdzi informācijai par sanāksmju norises vietām.
Pieteikties dalībai sabiedriskās apspriešanās sanāksmēs var elektroniski pielikumā Nr.4.

Ar KPR DI plāna 2.redakciju un tā pielikumiem var iepazīties zem šī raksta esošajos failos.

KPR DI plānu izstrādā SIA „SAFEGE Baltija” projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kura mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
 
Vairāk informācijas var saņemt pie:

 

Pielikums Nr.1, Darba kārtība Kuldīgā pielikums nr.2, darba kārtība Ventspilī pielikums nr.3, darba kārtība Liepājā pielikums nr.4, Pieteikšanās forma KPR DI plāna sabiedriskajā apspriešanā