Kurzemes plānošanas reģions (KPR) aicina iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju, sociālo un citu pakalpojumu sniedzējus, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvjus piedalīties KPR deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs:
  • Kuldīgā        01.11.2017.  plkst. 10:30-12:30   Kuldīgas Kultūras centrā, Raiņa ielā 21, darba kārtība pielikumā Nm.1.
  • Ventspilī      01.11.2017.  plkst. 15:00-17:00   Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā 2        darba kārtība pielikumā Nm.2.
  • Liepājā        02.11.2017.  plkst. 11:30-13:30   Liepājas Jauniešu mājā, Kungu ielā 24    darba kārtība pielikumā Nm.3.

Lūdzu sekojiet līdzi informācijai par sanāksmju norises vietām.
Pieteikties dalībai sabiedriskās apspriešanās sanāksmēs var elektroniski pielikumā Nm.4.

Ar KPR DI plāna 2.redakciju un tā pielikumiem var iepazīties zem šī raksta esošajos failos.

KPR DI plānu izstrādā SIA „SAFEGE Baltija” projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kura mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
Vairāk informācijas var saņemt pie:

Pielikums Nm.1

pielikums nm.2

pielikums nm.3

pielikums nm.4

pielikums nm.5

pielikums nm.6

pielikums nm.7

pielikums nm.8

pielikums nm.9

pielikums nm.10

pielikums nm.11

pielikums nm.12

pielikums nm.13

pielikums nm.14

pielikums nm.15

pielikums nm.16