Šī gada 02.septembrī plkst. 15:15 tiek sasaukta kārtējā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kas notiks klātienē

Norises laiks: 02.septembrī plkst. 15:15

Norises vieta: Izglītības un zinātnes ministrijas 2.stāva Lielajā zālē, Rīgā, Valņu ielā 2

Attīstības padomes sēdes materiāli:

Sēdes darba kārtība KPRAP Lēmumprojekti 2 DK jautājuma materiāli