Šī gada 16. septembrī no plkst. 10.00 līdz 15.30 Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021 -2027 izstrādes ietvaros Talsu tautas namā notiks darba grupa “Pilsēta, lauki un piekraste”. Uz pasākumu tiek aicināti pašvaldību speciālisti un teritorijas attīstības plānotāji kā arī citi interesenti.

Darba kārtība Reģistrācija pasākumam

Šī darba grupa ir sestā tematiskā darba grupa, kas turpina darba grupu ciklu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021 -2027 izstrādes ietvaros. Kopš 1. jūlija ir notikušas darba grupas Kultūras, Sociālo jautājumu un labklājības, Transporta un sakaru, Izglītības jomās, kā arī Dabas, vides un ainavu jomā kā pēdējā darba grupa augusta beigās. Turpmāk, līdz pat šī gada oktobra vidum, plānots organizēt vēl divas darba grupas (datumi norādīti provizoriski, ir iespējamas izmaiņas):

  • Ekonomika un tūrisms – 30. septembris;
  • Pārvaldība – 14. oktobris.

Ja Jums ir arī interese par kādu no nākamajām tematiskajām darba grupām, aicinām par to informēt, rakstot pieteikumu ar savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese) un vēlamo tematisko grupu/-as uz e-pastu: jana.briede@kurzemesregions.lv.