Šī gada 1. jūlijā Kurzemes plānošanas reģions aicināja pašvaldību ekspertus, plānošanas speciālistus un citus interesentus uz pasākumu kopumu Rojas brīvdabas estrādē. Pasākums bija veltīts aktualitātēm plānošanas jomā un Kultūras jomas aktuālajiem izaicinājumiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas ietvaros.

Neskatoties uz vējaino laiku, pasākums tika aizvadīts ar veiksmīgam diskusijām starp pašvaldību plānotājiem, ministriju pārstāvjiem un reģiona attīstības plānotājiem.

Pirmajā daļā par aktualitātēm plānošanas jomā informēja VARAM pārstāvji no Telpiskās plānošanas un Reģionālās politikas departamentiem, savukārt attālināti par Industriālās politikas pamatnostādnēm 2021-2027 stāstīja Ekonomikas ministrijas pārstāvis Kristaps Soms

Ar plašu prezentāciju uzstājās Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta vecākā referente Sabīne Branta, bet īpašu šarmu un iespējamās sadarbības formas ar plānošanas reģionu iezīmēja Biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” pārstāve Dace Martinova un Lībiešu kultūras centra pārstāvis Valts Erenštreits.

Pasākums noslēdzās ar produktīvu diskusiju par kultūras jomas izaicinājumiem un risinājumiem Kurzemē starp kultūras jomas un attīstības plānošanas speciālistiem. Idejas un risinājumi tiks integrēti Kurzemes plānošanas attīstības programmā nākamajiem 7 gadiem.

Kā nākamais seminārs/darba grupa iecerēts “Labklājība un sociālie pakalpojumi”, kas notiks Kuldīgas mākslas namā 14. jūlijā.

Turpmāk, līdz pat šī gada oktobra vidum, plānots organizēt darba grupas vairākās jomās (datumi norādīti provizoriski, ir iespējamas izmaiņas):

  • Transporta un infrastruktūras attīstība – 29. jūlijs;
  • Izglītība un sports – 12. augusts;
  • Vide un daba – 26. augusts;
  • Pilsēta, lauki un piekraste – 16. septembris;
  • Ekonomika un tūrisms – 30. septembris;
  • Pārvaldība – 14. oktobris

Ja Jums ir arī interese par kādu no nākamajām tematiskajām darba grupām, aicinām par to informēt, rakstot pieteikumu ar savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese) un vēlamo tematisko grupu/-as uz e-pastu jana.briede@kurzemesregions.lv.