Iepirkuma Nr.
Nr. KPR 2013/5/LLIV-322

Ievietošanas datums:
20.03.2013

Termiņš:
04.04.2013

Līgumcena EUR (bez PVN)

11 254,00 LVL Līguma Nr.8-5/LLIV-322-13/04/ 16.04.2013

Piegādātājs/Piezīmes

SIA “Communication Management”