Takas audio:

Takas video:

Apraksts: 

Embūtes dabas taka iepazīstina ar Embūtes senleju, kas bijusi sena apdzīvota un sakrāla vieta. Tā ir viena no skaistākajām un noslēpumainākajām Kurzemes vietām, kas atrodas starp vairākus desmitus metru augstiem pauguriem – Pavārkalnu, Vēreskalnu, Radiņkalnu, Embūtes pilskalnu un Krievu kalnu. Senleja plešas apmēram 4km apkārtnē. No 1977. gada šeit izveidots dabas parks senlejas vērtīgo gravu un nogāžu mežu aizsardzībai.
Senleja tiek uzskatīta par senu svētvietu, tā apvīta ar teikām un nostāstiem. Ieeju senlejā simbolizē stilizētas senlejas vārtu zīmes – 2 kuršu zobeni – kuršu vadoņa Induļa un viņa drauga Pūdiķa atstātie zobeni un vairogi, katrs savā ceļa pusē, kas sargā ceļu, kurš ved uz Embūtes senleju un Joda leju. Zobeni rada mītisku noskaņu un joprojām norāda uz diženo kuršu klātbūtni Embūtes senlejā.
Dabas takā izbūvētas jaunas kāpnes, skatu platformas un skatu tornis. Taku ieteicams sākt no Embūtes Tūrisma informācijas centra, turpat var arī ērti novietot auto.
Ejot dabas taku, noteikti apmeklējiet Embūtes agrākās muižas un vācu bruņinieku pils drupas, Embūtes baznīcas drupas, kuršu zobenus, skatu torni, Joda dambi un ieleju, Joda pēdakmeni, pilskalna avotiņu, kuršu jeb Induļa pilskalnu un dzirnavu dīķa slūžas. Vairāku garo, stāvo kāpumu dēļ taka nav pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Tāpat var būt apgrūtinoša arī senioriem.

Takas GPX lejupielādei

Lai atvērtu GPX failu ar takas maršrutu mobilajā tālrunī vai datorā jābūt instalētai kādai no ceļošanas aplikācijām vai kartēm, piem., Wikiloc, Outdooractive, ViewRanger, OS Maps vai arī citām GPX failu lasīšanas programmām un aplikācijām.

Atrašanās vieta: ĪADT, Dabas parks, novads, pilsēta, ciems, adrese (ja ir): Dabas parks Embūte, Embūte. Ieteicamais sākuma punkts: Embūtes Tūrisma informācijas centrs

Takas sākums kartē: Lat:56.50560 Lon: 21.81922

Pieejamība: 

Apskatei nepieciešamais laiks: 1,5  – 2 h 

Garums: 3 km 

Marķējums: Nav marķēta. Ieteicams sekot norādei uz Joda dambi, tālāk var viegli orientēties pēc takas.

Veids: Lokveida

Grūtību pakāpe: 

Segums:  Iestaigāta taka, kāpnes

 (Lietus laikā un ziemā dēļu laipa var būt slidena)

Labiekārtojums:  

Skatu tornis, skatu platforma

Nokļūšana:  ar automašīnu, ar autobusu

Pa autoceļu P106 līdz Embūtes centram (Embūtes TIC). Ejot – sākumā uz pilsdrupām, pēc tam jāvadās pēc norādes uz Joda dambi.

Uzturēšanās noteikumi: 

Apsaimniekotājs: Vaiņodes novada dome, 63451572, turisms@vainode.lv

Info: Embūtes Tūrisma informācijas centrs, Embūtes muiža, 26632134, embutes.tic@vainode.lv,  www.vainode.lv

Tuvākie veikali, DUS: Vaiņode