Noklausieties takas audio:

 

Noskatieties takas video:

 

Apraksts

Pēterezera dabas takai raksturīgas pārpurvotas ieplakas, kas mijas ar smilšainiem, priežu meža klātiem pauguriem.  Šeit iepazīšanai ir gan daļiņa vēstures, gan ģeogrāfijas, gan augu un dzīvnieku valsts. Iesākumā tā ved pa iestaigātu meža taku, kas šķērso bijušo Ziemeļkurzemes šaursliežu dzelzceļa jeb Mazbānīša stigu, kas savulaik savienoja Dundagu un piekrastes ciemus ar Ventspili un Talsiem un kursēja no 1916. līdz 1962.gadam. Turpinājumā taka vijas caur unikālu, nekur citur pasaulē nesastopamu dabas veidojumu – kāpu un starpkāpu ieplaku sistēmu (kangari un vigas), kas veidojušies pirms aptuveni 6000 gadiem, kad šeit vēl veidojās Baltijas jūra.  Šeit jārēķinās ar stāviem kāpumiem un gariem kāpņu posmiem. Kad aiz muguras jau mērota vairāk kā puse ceļa, sākas interesantākais un skaistākais takas posms – dēļu laipa gar purvaino Pīļu dīķa vigu un Pēterezera vigu, kas ir mājvieta retām augu un dzīvnieku sugām. Takas noslēgumā maršruts ved pa iestaigātu taku cauri priežu mežam.

Lejupielādējiet takas GPX

Lai atvērtu GPX failu ar takas maršrutu mobilajā tālrunī vai datorā jābūt instalētai kādai no ceļošanas aplikācijām vai kartēm, piem., Wikiloc, Outdooractive, ViewRanger, OS Maps vai arī citām GPX failu lasīšanas programmām un aplikācijām.

Atrašanās vieta: Slīteres Nacionālais parks, Dundagas pagasts. Ieteicamais sākuma punkts: pie brūnās norādes ceļa Talsi-Dundaga-Mazirbe (P125) malā (stāvlaukums)

Takas sākums kartē: Lat:57.65414, Lon:22.27086

Pieejamība:   

Apskatei nepieciešamais laiks: 1 h

Garums: 3,5 km

Marķējums: Virziena norādes

Veids: Lokveida

Grūtību pakāpe: 

Segums: Iestaigāta taka, dēļu laipa, kāpnes

 lietus laikā un ziemā taka var būt slidena

Labiekārtojums:  

Skatu platforma

Nokļūšana:  ar automašīnu, braucot ziemeļu virzienā no Dundagas pa autoceļu P125, pēc aptuveni 17 km, ceļa kreisajā pusē norāde uz Pēterezera taku

Uzturēšanās noteikumi: 

Aizliegti arī: ogu kombaini

Apsaimniekotājs: Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija, 63286000, kurzeme@daba.gov.lv

Info: 

Dundagas novada Tūrisma informācijas centrs, “Dundagas pils”, Pils iela 14, Dundaga, LV-3270, 63232293, 29444395, tic@dundaga.lv, www.dundaga.lv

Slīteres nacionālais parks: “Šlīteres mežniecība”, Dundagas pagasts, 63286000, kurzeme@daba.gov.lv, www.slitere.lv

Tuvākie veikali: Mazirbe, Kolka, Dundaga

Tuvākās DUS: Kolka, Dundaga