Noklausieties takas audio:

 

 

Noskatieties takas video:

 

Apraksts

Rojas pludmale ir viena no labiekārtotākajām pludmalēm Latvijā un tās koka laipu sistēma – viena no retajām, kas pilnībā ir pieejama ikvienam, t.sk. cilvēkiem ratiņkrēslos, vecākiem ar bērnu ratiņiem, senioriem utt. Pludmalē ierīkoti volejbola un futbola laukumi, izveidoti rotaļu laukumi bērniem. Informatīvais stends veidots arī Braila rakstā un ir pieejama pludmales taktilā karte.

Pastaigu var veidot gan izejot visas laipas, gan pastaigājoties gar pludmali līdz pat Rojas ziemeļu molam ar bāku galā. Pastaigas laikā redzēsiet mežainās un ar piejūras augiem klātās pelēkās kāpas un tajās sastopamos augus un izbaudīsiet mierīgu pastaigu gar smilšaino liedagu. Aktīvākajiem ceļotājiem iespējams “izlocīt kājas” uz Ziemeļu mola akmeņiem un aiziet līdz pat bākai mola galā.

Lejupielādējiet takas GPX

Lai atvērtu GPX failu ar takas maršrutu mobilajā tālrunī vai datorā jābūt instalētai kādai no ceļošanas aplikācijām vai kartēm, piem., Wikiloc, Outdooractive, ViewRanger, OS Maps vai arī citām GPX failu lasīšanas programmām un aplikācijām.

Atrašanās vieta: Roja. Ieteicamais sākuma punkts: autostāvvieta pie Ostas ielas

Takas sākums kartē: Lat:57.50994, Lon:22.79975

Pieejamība: 

 (gar jūras malu)

Apskatei nepieciešamais laiks: 1 h pilnai distancei lokveidā (ejot pa laipu, liedagu un molu)

Garums: Laipa 0,5 km (vienā virzienā). Ejot lokveidā, daļu takas mērojot pa dēļu laipu, daļu – pa liedagu un molu – 2,8 km

Marķējums: Nav marķēta, taču var viegli orientēties pēc takas

Veids: Līnijveida – ja iet tikai pa laipām. Lokveida – ja iet arī pa liedagu un molu

Grūtību pakāpe: 

 Laipas

Pa Ziemeļu molu līdz bākai (akmeņi)

Segums: Dēļu laipa, liedags, mols

Labiekārtojums: 

Atļautās vietās jūrā iespējams izbraukt ar ūdens motocikliem un nodarboties ar kaitbordu.

Nokļūšana:  ar automašīnu, ar autobusu

Uzturēšanās noteikumi: 

 (peldsezonas laikā (maijs-oktobris) un izņemot suņus-pavadoņus)  

Apsaimniekotājs: Rojas novada dome, 63220836, roja@roja.lv

Info: Rojas Tūrisma informācijas centrs, Selgas iela 14E, Roja, 28630590, tic@roja.lv, www.roja.lv/lv/turisms 

Tuvākie veikali, DUS: Roja