Inteerreg Igaunijas Latvijas programmas logo

 Mērķis
Uzlabot vides drošību jūras un piekrastes ūdeņos Rīgas jūras līča un Irbes šauruma teritorijās, stiprinot Latvijas un Igaunijas glābšanas dienestu un infrastruktūras pārvaldītāju (ostu, mazo ostu, pašvaldību) sadarbību un kapacitāti.

 Īstenošanas laiks
01.05.2017. – 30.06.2019

 Finansējums
€ 547 815,20, no tiem ERAF līdzfinansējums ir € 465 642,92

 Projekta vadītāja
Aiga Meri                                                        +371 67331634
+371 29483674
skype: aiga_petkevica
aiga.meri@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu