Erasmus+ programmas logo

Nr:2022-2-LV01-KA122- ADU-000101610

2023. gada 7. jūnijā Liepājas izglītības pārvaldes (IP) Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrā (IAMAC) norisinājās radošs un izglītojošs seminārs “Pieaugušie mācās Kurzemē”. Semināru organizēja Kurzemes plānošanas reģions (KPR) sadarbībā ar Liepājas IAMAC, pulcējot kuplu dalībnieku pulku. Šoreiz no Kurzemes pašvaldībām piedalījās 22 dažādu jomu pārstāvji – pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori, izglītotāji, bibliotekāri, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti, kuri ikdienā koordinē, organizē un īsteno pieaugušo izglītības aktivitātes reģionā.

Šīs tikšanās vienmēr ir unikāla iespēja iepazīt vienam otru, daloties ar labās prakses un pieredzes stāstiem, uzdodot jautājumus un saņemot atbildes, iedvesmojot jaunām un  radošām pieejām pieaugušo izglītībā un izbaudot kopā būšanu pieaugušo izglītības kopienā.

Seminārs bija organizēts kā KPR īstenotā Erasmus+ mobilitātes projekta Nr. 2022-2-LV01-KA122- ADU-000101610 “Koučings nākotnes sadarbībai” rezultātu izplatīšanas pasākums, aicinot šajā projektā iesaistītos brīvprātīgos – Renāti Zīverti, Tukuma novada Pieaugušo tālākizglītības centra pieaugušo izglītības koordinatori, Ievu Ignatovu, Dienvidkurzemes novada Grobiņas pieaugušo izglītības centra pieaugušo izglītības speciālisti, Irēnu Birgersoni, Saldus novada izglītîbas pārvaldes pieaugušo izglītības speciālisti, un Agnesi Lejnieci, Liepājas IAMAC personības izaugsmes un pilnveides nodaļas vadītāju –, visiem klātesošajiem izstāstīt par pieredzēto mobilitātes braucienā un dalīties ar jaunām un vērtīgām zināšanām par saziņas un koučinga tehnikām ikdienai.

KPR brīvprātīgā Renāte visiem dalībniekiem atklāja, kas ir koučings, kā tas var palīdzēt personīgā un profesionālā izaugsmē, kā ar koučinga metodēm uzlabot komunikācijas un sadarbības spējas, kā veicināt uzņēmuma attīstību. Dalībniekiem bija arī sagatavoti praktiski uzdevumi, kas lika nedaudz aizdomāties, paanalizēt savu rīcību un fiksēt savas atziņas. Pēc tam turpināja Ieva, kura kopā ar klātesošajiem ar praktiskiem piemēriem un diskusiju veidā analizēja trīs dažādas komunikāciju tehnikas – Maršala Rozenberga “žirafe un šakālis”, Karpmana drāmas trijstūris “vajātājs, upuris un glābējs” un Ēriks Bernis – “pieaugušais, vecāks un bērns”. Secinājusm: nevardarbīga savstarpējā komunikācija un spēja uzklausīt, sadzirdot komunikācijā iesaistītās puses, ir ļoti nozīmīga un svarīga veiksmīgai sadarbībai.

Kā nākamā uzstājās Irēna, kura klātesošajiem stāstīja par savu pieredzi mākslīgā intelekta izmantošanā. Irēna bija sagatavojusi dažādu vietņu apkopojumu, kuras pati pārbaudījusi, par kurām pati izdarījusi secinājumus un fiksējusi atziņas. Tika rādīts kā mākslīgo intelektu izmantot ikdienas darbā, demonstrēja praktiskus piemērus, kā ar to strādāt un, kāds rezultāts ir sasniedzams.

Un, protams, kā katru reizi arī šajā tikšanās reizē iedvesmas stāst par un ap būšanu pieaugušo izglītībā. Šoreiz stāstniece bija mūsu pašu kurzemniece, Zemītes pagasta kultūras darbiniece, EPALE vēstnese un ļoti enerģiska un darbīga dāma – Ērodeja Kirilova.

Pēc aktīvas klausīšanās, runāšanas un līdzdarbošanās pusdienas kādā no Liepājas kafejnīcām un pēc tam devāmies uz kultūras nama Wiktorija pagalmu, kur norisinājās pasākuma turpinājums ar dažādām aktivitātēm. Vispirms salda kafijas pauze un savstarpēja čalošana par ikdienas darbu. Pēc tam Agnese turpināja ar praktisku uzdevumu, kā kvalitatīvāk un veiksmīgāk pieņemt lēmumus – Bono sešu cepuru metode-, gan pastāstot par šo metodi, gan ierādot arī praktiski. Arī šī metode tika mācīta un analizēta Erasmus+ mobilitātes projektā “Koučings nākotnes sadarbībai”,. Ja pēc pusdienām jau bija manāms neliels nogurums, tad šis “cepuru uzdevums” visus uzmundrināja un iedeva jaunu enerģijas lādiņu – ar aizrautību, ar smiekliem un izcilu aktiermākslu katra no dalībniecēm pielaikoja savu “cepuri” un aktīvi darbojās. Pēc uzdevuma vēl atziņas par piedzīvoto un sajusto, izspēlējot uzdevumu, kā arī atgriezeniskā saite no Agneses.

Pasākuma izskaņā jautājumu un atbilžu sesija par svarīgāko un nozīmīgāko pieaugušo izglītībā, vienošanās par nākamo tikšanos un tēmām, kas būtu jāapskata un, protams, kopbilde.

Redzot semināra dalībnieču aizrautību, smaidus un pozitīvo attieksmi, ir prieks un gandarījums veidot un uzturēt aktīvu Kurzemes pieaugušo izglītības kopienu. Ir prieks būt kopā ar fantastisku komandu, organizējot pasākumus, kas kalpo kā platforma zināšanu, pieredzes un ideju apmaiņai, lai veicinātu pieaugušo izglītības kultūras un pieaugušo izglītības koordinatoru tīkla attīstību reģionā.

Šī bija lieliska diena gan, lai satiktos, diskutētu un mācītos, gan, lai kaut nedaudz atvilktu elpu no ikdienas rūpēm un gūtu iedvesmu darboties pieaugušo izglītībā arī turpmāk.

Paldies jums, lieliskie, Kurzemes pieaugušo izglītības koordinatori, izglītotāji, vēstneši un entuziasti! Lai mums radoša darbošanās un veiksmīga kopā būšana pieaugušo izglītības kopienā Kurzemē!

Par projektu “Koučings nākotnes sadarbībai”

Izglītojošais seminārs tika organizēts ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus + 2021. – 2027. gadam Projekta “Koučings nākotnes sadarbībai” (Nr:2022-2-LV01-KA122- ADU-000101610) ietvaros kā rezultātu izplatīšanas pasākums. Vairāk par projektu varat uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/izglitiba/koucings-nakotnes-sadarbibai/ 

Informāciju sagatavoja
Agnese Lāce
Kurzemes plānošanas reģiona
Reģionālā izglītības koordinatore