Radoša un izglītojoša tikšanās Liepājā “Pieaugušie mācās Kurzemē”

Semināra “Pieaugušie mācās Kurzemē” norise - Agnese Lāce stāsta par Errasmus+ projektu.

Nr:2022-2-LV01-KA122- ADU-000101610 2023. gada 7. jūnijā Liepājas izglītības pārvaldes (IP) Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrā (IAMAC) norisinājās radošs un izglītojošs seminārs “Pieaugušie mācās Kurzemē”. Semināru organizēja Kurzemes plānošanas reģions (KPR) sadarbībā ar Liepājas IAMAC, pulcējot kuplu dalībnieku pulku. Šoreiz no Kurzemes pašvaldībām piedalījās 22 dažādu jomu pārstāvji – pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori, izglītotāji, bibliotekāri,

Kurzemes plānošanas reģiona darbinieki un brīvprātīgie apgūst koučinga tehnikas Antibē

Nr:2022-2-LV01-KA122- ADU-000101610 2023.gada aprīļa izskaņā, no 23. līdz 29. aprīlim Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) darbinieki un brīvprātīgie, pavisam kopā 17 dalībnieki, devās Eiropas Savienības programmas izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomas Erasmus+ projekta Nr. 2022-2-LV01-KA122-ADU-000101610 “Koučings nākotnes sadarbībai” (turpmāk – projekts) īstermiņa mobilitātes braucienā uz Franciju, uz Antibe.  Mobilitātes brauciena mērķis bija dalība 5 dienu

Informācija par projektu“Koučings nākotnes sadarbībai”

ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus + 2021. – 2027. gadam Projekts “Koučings nākotnes sadarbībai” Nr:2022-2-LV01-KA122- ADU-000101610 Organizācijas panākumu priekšnoteikums ir efektīvas komandas darbs. Pētījumi liecina, ka komandas sniegums ir atkarīgs no sadarbības spējām, pielāgošanās spējām, atbildības uzņemšanās spējām un uzticēšanās spējām. Pateicoties dažādām koučinga metodēm, ko komanda var attīstīt kopā, atklājot kopīgas vērtības,