Erasmus+ programmas logo

 Mērķis
Efektīva komandas darba un sadarbības prasmju attīstība Kurzemes plānošanas reģiona darbiniekiem, pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem un pašvaldību speciālistiem, apgūstot koučinga metodes un tehnikas.

 Īstenošanas laiks
01.02.2023. – 31.01.2024.

 Finansējums
€ 30 811

 Projekta vadītāja
Agnese Lāce                                      Reģionālā izglītības koordinatore
Tālr.: 28381229
e-pasts: agnese.lace@kurzemesregions.lv