CB786 “Dabas pieejamība visiem (NatAc)”

Dabas pieejamības projekta NatAc ietvaros projekta partneris – Igaunijas Vides Pārvalde – pagājušajā gadā izstrādāja jaunu un inovatīvu mācību līdzekli, kas palīdz iepazīt dabu cilvēkiem invaliditāti, sevišķi – cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Mācību līdzeklis veidots maksimāli parocīgs, lai ļautu gan dabas izglītības speciālistam vai gidam, gan pašam cilvēkam, iziet dabā un, izmantojot sajūtu somu, iepazīt trīs dažādas ekosistēmas (mežs, purvs, piekraste) un tajās mītošo dzīvnieku un sastopamo augu raksturīgās iezīmes, izmantojot dažādas maņas – redzi, dzirdi, tausti, ožu. Dažādajos sajūtu somu nodalījumos atrodami gan ģipsī veidoti dzīvnieku pēdu nospiedumi, gan dažāda izmēra putnu olas, dažādi augi, akmeņi, fosīlijas un daudz, daudz kas cits, kas ļauj saprast augu un dzīvnieku valsti caur visām piecām pamata maņām. Sajūtu somās atrodamas arī katru ekosistēmu raksturojošas taktilās kartiņas ar iztaustāmiem augu un dzīvnieku foto, kā arī QR kodiem ar dažādu dzīvnieku un putnu balsīm.

Piecas šādas sajūtu somas pēc igauņu izstrādātā parauga šogad ar projekta atbalstu tapušas arī Latvijā – trīs no tām pieejamas Liepājas ezera Zirgu salas Dabas mājā, viena – Kalētu pagasta pārvaldē un viena – Kazdangas tūrisma informācijas punktā.

Sajūtu somas noteikti būs aizraujošas arī bērnu un skolēnu grupām, tāpēc ja ir interese iziet kādu jauku dabas taku un saistošā, rotaļīgā veidā iepazīt tajā esošās dabas vērtības, droši sazinieties ar mums vai Liepājas Dabas mājas, Kalētu vai Kazdangas pārstāvjiem un piesakiet ekskursiju!

Metodiskie norādījumi:

Sajūtu soma “Mežs” Sajūtu soma “Piekraste” Sajūtu soma “Purvs”

Sajūtu somas izgatavotas projekta CB786 “Dabas pieejamība visiem” (NatAc) ietvaros ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv