CB786 “Dabas pieejamība visiem (NatAc)”

Š.g. 17.jūnijā sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” organizējām semināru pašvaldību un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem, kā arī citiem interesentiem par vides pieejamību dabas takās. Seminārā diskutējām par dabas taku plānotāju un uzturētāju pieredzi un izaicinājumiem dabas objektu pielāgošanā cilvēkiem ar invaliditāti, vides pieejamību no kustību, redzes un dzirdes traucējumu aspekta, labajiem/sliktajiem piemēriem taku un to infrastruktūras veidošanā un labiekārtošanā, kā arī prezentējām projekta ietvaros sadarbībā ar Igauņu un Somu partneriem kopīgi izstrādāto Vides pieejamības anketu. Semināra noslēgumā kopā ar dalībniekiem apsekojām Ķemeru nacionālā parka Melnalkšņu Dumbrāja laipu, lai praksē parādītu kā noteikt vai un kādā mērā taka ir pieejama visiem.

Vides pieejamības anketa pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Vides pieejamības anketa dabas takām

Sanāksmes prezentācijas

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv