Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma / Rinkos tyrimų nuostatos ir paraiška

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
24.05.2021.

Termiņš: 04.06.2021. plkst. 12.00

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes