2010 2011/2012 2013

Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas darbības mērķis ir nodrošināt Kurzemes reģiona iedzīvotājiem pieejamus un kvalitatīvus sabiedriskā transporta pakalpojumus.

Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Sabiedriskā transporta komisija ir KPR attīstības padomes izveidota lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par sabiedriskā transporta pakalpojumiem Kurzemes reģionā.

Sabiedriskā transporta komisijas priekšsēdētājs ir Aleksandrs Lange (Kuldīgas novada domes priekšsēdētaja vietnieks).

Sabiedriskā transporta komisija veic šādus uzdevumus:

  • izskata novadu pašvaldību, pārvadātāju, juridisko un fizisko personu iesniegumus;
  • izskata Autotransporta direkcijas atteikumu saskaņot lēmuma projektu par Kurzemes plānošanas reģiona reģionālā vietējās nozīmes maršruta vai maršrutu tīkla izveidi vai grozīšanu un lemj par jautājuma tālāku neskatīšanu, grozīšanu vai saskaņošanas atteikuma iesniegšanu izskatīšanai Satiksmes ministrijā.

Jautājumus komisijai uz izskatīšanu var iesniegt KPR administrācijā (Valguma iela 4A, Rīga), vai pa e-pastu: pasts@kurzemesregions.lv

Kontaktinformācija

Korespondences adrese: Valguma iela 4A, Rīga, LV-1048
Mājas lapa: www.kurzemesregions.lv

Nodaļas vadītāja/tīkla plānotāja: Vaira Brūdere
Atbildīga par šādām teritorijām: Alsungas, Brocēnu, Kuldīgas, Saldus, Skrundas, Talsu, Rojas, Ventspils un Dundagas novadiem
e-pasts: vaira.brudere@kurzemesregions.lv
Tālr. 67331492, Mob.t. 29426224

Tīkla plānotājs: Indulis Ozoliņš
Atbildīgs par šādām teritorijām: Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes novadi
e-pasts: indulis.ozolins@kurzemesregions.lv
Mob.t. 29536560 

Sabiedriskā transporta kustības saraksts pieejams www.1188.lv