LLI-468 I can work

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “I can work” ietvaros aicinām uzņēmējus uz informatīvu tikšanos, lai veicinātu izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti, viņu spējām iesaistīties darba tirgū un būt līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Projekta ietvaros iecerēts tos uzņēmējus, kuri atsauksies piedāvājumam, apmeklēt, informējot par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām, kā arī iesaistīt mērķgrupas personas, kuras iepazīstinās darba devējus ar savu darba pieredzi, izglītību, prasmēm un vajadzībām. 

Uzņēmēj!

Ja Tu esi sociāli atbildīgs un Tev ir interese iegūt plašāku informāciju par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas nosacījumiem un ieguvumiem, uzaicini mūs ciemos!

Ko Tu iegūsi?

  • Tev būs iespēja iepazīt personas ar invaliditāti klātienē;
  • uzzināsi par viņu darba prasmēm;
  • pārrunāsim nosacījumus, kas jāņem vērā, pieņemot darbā cilvēku ar invaliditāti;
  • uzzināsi ieguvumus un atbalsta veidus, kas tiek sniegti uzņēmējam, nodarbinot cilvēku ar invaliditāti.

Ko sagaidām no Tevis:

  • ka Tu mūs uzņemsi un Tev būs iespēja mums veltīt aptuveni 2 stundas laika;
  • ka Tu mūs būsi gatavs uzklausīt;
  • iepazīstināsi ar sava uzņēmuma darbību, mērķiem, darba specifiku;
  • būsi gatavs diskutēt un uzdot jautājumus par cilvēka ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām.

Ja Tu esi gatavs sadarboties, lūdzu sazinies ar projekta vadītāju Ilonu Talenti, tālr. 27016380 vai, raksti e-pastā: ilona.talente@kurzemesregions.lv

Projekta “I can work” aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Vairāk par projektu uzziniet Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/i-can-work/

Papildu informācijai:

Ilona Talente
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta “I can work” vadītāja
Tālrunis: 27016380,
Epasts: ilona.talente@kurzemesregions.lv

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.