Visas projekta publikācijas ir sagatavotas ar Eiropas Savienības (ES) finansiālo atbalstu. Par šo publikāciju saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

saite uz Programmas mājas lapu: www.latlit.eu.

Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu.

Interreg Latvijas Lietuvas sadarbības programmas logo

 Mērķis
Attīstīt cilvēku ar invaliditāti prasmes, veicināt izpratni par cilvēku ar invaliditāti spēju iesaistīties darba tirgū, būt līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem.

 Īstenošanas laiks
01.02.2021 – 31.01.2023

 Finansējums
€ 459 292,97, tai skaitā ERAF līdzfinansējums € 390 399,00 

 Projekta vadītāja
Alise Lūse                                                           +371 67331634
+371 26567874
alise.luse@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu