Visas projekta publikācijas ir sagatavotas ar Eiropas Savienības (ES) finansiālo atbalstu. Par šo publikāciju saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

saite uz Programmas mājas lapu: www.latlit.eu.

Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu.

 Mērķis
Attīstīt cilvēku ar invaliditāti prasmes, veicināt izpratni par cilvēku ar invaliditāti spēju iesaistīties darba tirgū, būt līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem.

 Īstenošanas laiks
01.02.2021 – 31.01.2023

 Finansējums
€ 459 292,97, tai skaitā ERAF līdzfinansējums € 390 399,00 

 Projekta vadītāja
Ilona Talente                                                 tālr. +371 27016380, ilona.talente@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu