LLI-468 I can work

2022. gada 5. – 9. septembrī Mazirbē norisinājās nometne, kurā piedalījās cilvēki ar invaliditāti no Kurzemes un Lietuvas. Visbūtiskākais, ko šajā nometnē iegūva dalībnieki, ir pieredzes apmaiņa, saskarsmes un sadarbības prasmju uzlabošana, jaunu prasmju un iemaņu apgūšana. Kopīgi piedalījāmies radošās darbnīcās, sportojām, mācījāmies un draudzējāmies!

Pirmo trīs nometnes dienu laikā paši muzicējām ar dažādiem mūzikas instrumentiem, mākslas aktivitātēs dekupējām traukus, veidojām mākslas darbus, cepām picas un spēlējām sporta un galda spēles.

Trešās dienas vakaru noslēdzām ar cirka mākslas priekšnesumu, ko mums sagādāja nometnes dalībniece Lilija ar dēliem!

Savukārt pēdējās divās dienās piedalījāmies kanisterapijas nodarbībās, gatavojām skrubjus ar ēteriskām eļļām un paši noorganizējām savu modes skati!

Noslēguma aplī pēdējā nometnes dienā visi dalībnieki dalījās ar savām sajūtām no piedzīvotā, vēlējumiem, saņēma diplomus un dāvināja mazas, bet patiesi sirsnīgas dāvaniņas viens otram.

Nometne organizēta ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Projekts “I can work” tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Vairāk par projektu uzziniet Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/i-can-work/

Papildu informācijai:

Alise Lūse
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta “I can work” vadītāja
Tālrunis: 26567874
Epasts: alise.luse@kurzemesregions.lv