Lietuvas un Kurzemes sociālie darbinieki tiekas pieredzes apmaiņas vizītē Kurzemē

LLI-468 I can work 2022. gada 15. – 16. septembrī 40 sociālie darbinieki no Lietuvas un Kurzemes “I can work” projekta ietvaros satikās pieredzes apmaiņas vizītē Kurzemē. Vizītes mērķis bija iepazīt ar sociālo aprūpi saistīto pakalpojumu piedāvājumu un iespējas Kurzemē, uzzināt par efektīvākajām un inovatīvām terapijas metodēm un nodibināt kontaktus starp kolēģiem Latvijā un Lietuvā.

Vasaras nometne Kurzemē cilvēkiem ar invaliditāti

LLI-468 I can work 2022. gada 5. – 9. septembrī Mazirbē norisinājās nometne, kurā piedalījās cilvēki ar invaliditāti no Kurzemes un Lietuvas. Visbūtiskākais, ko šajā nometnē iegūva dalībnieki, ir pieredzes apmaiņa, saskarsmes un sadarbības prasmju uzlabošana, jaunu prasmju un iemaņu apgūšana. Kopīgi piedalījāmies radošās darbnīcās, sportojām, mācījāmies un draudzējāmies! Pirmo trīs nometnes dienu laikā paši

Aicinām Kurzemes sociālos darbiniekus pieteikties pieredzes apmaiņas braucienam!

LLI-468 I can work 2022.g. 15.-16.septembrī “I can work” projekta ietvaros Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību un projekta Lietuvas partneriem organizē sociālo darbinieku pieredzes apmaiņas vizīti Kurzemē. Apmeklēsim Liepājas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centru Ziemupē “Dvēseles veldzes dārzs”, Viduskurzemes pamatskolui – attīstības centru Pelčos, Atbalsta centru ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”

Cilvēki ar invaliditāti no Kurzemes dodas uz vasaras nometni Lietuvā

LLI-468 I can work 2022. gada 18. – 22.jūlijā 15 dalībnieki – cilvēki ar invaliditāti no Liepājas un Kuldīgas dienas atbalsta centriem – “I can work” projekta ietvaros devās uz Kretingas rajonu, lai piedalītos piecu dienu vasaras nometnē kopā ar 15 dalībniekiem no Kretingas Dienas aktivitāšu centra un Invalīdu nodarbinātības un pakalpojumu centra Raseiņos. Nometnes

Kurzemes sociālie darbinieki dodas pieredzes apmaiņas vizītē uz Lietuvu

LLI-468 I can work 2022. gada 4. – 5. jūlijā 20 sociālie darbinieki no Kurzemes kopā ar “I can work” projekta partneriem no Kretingas devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Raseiņiem (Lietuva). Kopā ar lietuviešu projekta kolēģiem iepazinām, kā un kādus pakalpojumus cilvēki ar invaliditāti var saņemt mūsu projekta partnerinstitūcijā – Invalīdu nodarbinātības un pakalpojumu centrā

Apmācības noslēgušās!

LLI-468 I can work Piektdien, 17.jūnijā, diplomus par dalību apmācībās saņēma arī mūsu noslēdzošā, 2.apmācāmo grupiņa, 48 dalībnieku sastāvā, kas apguva apmācību kursu “Cilvēks ar invaliditāti un darba tirgus”! Šīs apmācības sadarbībā ar Liepājas Neredzīgo biedrību organizējām Kurzemes sociālajiem darbiniekiem un mērķa grupas pārstāvjiem un tās ietvēra vienu tiešsaistes apmācību sesiju un vienu praktisko –

Piesakies pieredzes apmaiņas braucienam uz Lietuvu!

LLI-468 I can work 2022. gada 4. – 5. jūlijā projekta “I can work”  ietvaros Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Invalīdu nodarbinātības un pakalpojumu centru Raseiņos organizē sociālo darbinieku pieredzes apmaiņas vizīti Lietuvā. Apmeklēsim Invalīdu nodarbinātības un pakalpojumu centru, Sarkanā Krusta hosteli sociālajam riskam pakļautajām personām, uzzināsim kā tiek veicināta cilvēku ar invaliditāti integrācija darba

Notikusi projekta “I can work” partneru sanāksme

LLI-468 I can work Šī gada 10.jūnijā, Kretingā (Lietuvā), Kretingas Dienas aktivitāšu centrā, uz kopīgu projekta darba grupas un uzraudzības sanāksmi sanāca četri projekta partneri – Kurzemes plānošanas reģions, Kuldīgas novada pašvaldība, Kretingas Dienas aktivitāšu centrs un Invalīdu nodarbinātības un pakalpojumu centrs Raseiņos. Diskutējām par līdz šim projektā gada laikā paveikto un tuvākajām kopīgajām aktivitātēm

Starptautiskā konference sociālā darba veicināšanai

LLI-468 I can work 9.jūnijā, Kretingā (Lietuvā), Kretingas Dienas aktivitāšu centrs sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu organizēja konferenci “Sociālā darba veicināšana un starpinstitucionālā sadarbība”. Konferencē piedalījās vairāk kā 60 dalībnieki – gan no Lietuvas, gan Latvijas – kurus iepazīstinājām ar projekta ietvaros īstenojamo labirinta terapijas metodiku dienas centra apmeklētājiem, zaļās jeb dabas terapijas nozīmi cilvēku

Pirmie diplomi saņemti!

LLI-468 I can work Piektdien, 3.jūnijā, pirmos diplomus par dalību apmācībās saņēma mūsu 1.apmācāmo grupiņa 32 dalībnieku sastāvā, kas apguva apmācību kursu “Cilvēks ar invaliditāti un darba tirgus”! Apmācības organizē Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Liepājas Neredzīgo biedrību un tās ietver vienu tiešsaistes apmācību sesiju un vienu praktisko – klātienes sesiju, kas notiek Liepājas Neredzīgo