Projekta “I can work” ietvaros tiekas ar uzņēmējiem Talsu novadā un Ventspilī

LLI-468 I can work Kurzemes plānošanas reģions decembra mēnesī projekta LLI-468  „Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes” (I can work), ietvaros viesojās divos uzņēmumos SIA “Arčers BB” Rojā, Talsu novadā, kam pieder kafejnīca “Otra puse” un viesnīca “Roja” un sociālajā uzņēmumā “Radošās maizes laboratorija “Ramala””, Ventspilī. Uzņēmuma “Arčers BB” vadītāja Zane

Tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem un cilvēkiem ar invaliditāti Talsu novadā

LLI-468 I can work Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “I can work” ietvaros aicina uzņēmējus uz informatīvu tikšanos, lai veicinātu izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti, viņu spējām iesaistīties darba tirgū un būt līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Projekta ietvaros iecerēts tos uzņēmējus, kuri atsauksies piedāvājumam, apmeklēt, informējot par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām, kā arī iesaistīt mērķgrupas

Projekta “I can work” ietvaros turpinās uzņēmēju informēšana par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū

LLI-468 I can work Kurzemes plānošanas reģions projekta „Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes” ”I can work” (LLI-468) ietvaros apmeklējis Liepājas, Saldus, Kuldīgas novada pašvaldību un Talsu novada pašvaldības Dundagas pagastu, lai  tiktos ar uzņēmējiem un cilvēkiem ar invaliditāti un  informētu par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū. Pasākumos piedalījās Nodarbinātības

Projekta “I can work” ietvaros, notikusi pirmā tikšanās ar Skrundas novada uzņēmējiem

LLI-468 I can work Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “I can work” ietvaros aicinām uzņēmējus uz informatīvu tikšanos, lai veicinātu izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti, viņu spējām iesaistīties darba tirgū un būt līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Projekta ietvaros iecerēts tos uzņēmējus, kuri atsauksies piedāvājumam, apmeklēt, informējot par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām, kā arī iesaistīt mērķgrupas

Aicina uzņēmējus uz individuālām tikšanās reizēm izpratnes par cilvēku ar invaliditāti veicināšanai un iesaistei darba tirgū

LLI-468 I can work Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “I can work” ietvaros aicinām uzņēmējus uz informatīvu tikšanos, lai veicinātu izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti, viņu spējām iesaistīties darba tirgū un būt līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Projekta ietvaros iecerēts tos uzņēmējus, kuri atsauksies piedāvājumam, apmeklēt, informējot par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām, kā arī iesaistīt mērķgrupas

Projekta “I can work” ietvaros uzlabo piekļuvi Skrundas novada pašvaldības Sociālā dienesta telpām

Šā gada 28. maijā Kurzemes plānošanas reģions tikās ar  Skrundas novada pašvaldības pārstāvjiem, lai atklātu jaunizveidoto gājēju celiņu Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” teritorijā, projekta “I can work” ietvaros. Jaunizveidotais celiņš nodrošinās piekļuvi sociālā dienesta telpām clvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī citiem apmeklētājiem. Lai veicinātu sociālo iemaņu un darba prasmju attīstību, kā arī 

Notikusi projekta “I can work” uzsākšanas sanāksme

Šā gada 26. februārī Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar vienu Latvijas un diviem Lietuvas partneriem (Skrundas novada pašvaldība, Kretingas Dienas aktivitāšu centrs un Invalīdu nodarbinātības un pakalpojumu centrs Raseiņos) attālināti organizēja pirmo projekta uzsākšanas sanāksmi, kurā piedalījās projekta darba grupas un vadības grupas pārstāvji no projekta partneru organizācijām. Tikšanās laikā tika izrunātas projekta uzsākšanas aktivitātes,

Informācija par projektu

Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes, LLI – 468 Projekta akronīms: I can work Projekta mērķis: veicināt izpratni par cilvēku ar invaliditāti, viņu spēju iesaistīties darba tirgū, būt līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Projekta mērķa grupa: cilvēki ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļi, Kurzemes reģiona pašvaldības, Kretingas un Raseinių vietējās valsts iestādes Projekta