Notikusi projekta “I can work” uzsākšanas sanāksme

Šā gada 26. februārī Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar vienu Latvijas un diviem Lietuvas partneriem (Skrundas novada pašvaldība, Kretingas Dienas aktivitāšu centrs un Invalīdu nodarbinātības un pakalpojumu centrs Raseiņos) attālināti organizēja pirmo projekta uzsākšanas sanāksmi, kurā piedalījās projekta darba grupas un vadības grupas pārstāvji no projekta partneru organizācijām. Tikšanās laikā tika izrunātas projekta uzsākšanas aktivitātes,

Informācija par projektu

Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes, LLI – 468 Projekta akronīms: I can work Projekta mērķis: veicināt izpratni par cilvēku ar invaliditāti, viņu spēju iesaistīties darba tirgū, būt līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Projekta mērķa grupa: cilvēki ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļi, Kurzemes reģiona pašvaldības, Kretingas un Raseinių vietējās valsts iestādes Projekta